“Olan Her Şey Niçin Var”

Sadece dinler değil felsefi görüşler ve bilimsel teorilerin ortak problemi “Olan her şey niçin var?” sorusuna net bir cevap verememeleridir. Evren niye var, insan niçin dünyaya geldi, bu dünyada kendisinden beklenen nedir?

ALLAH HAYATI NİYE YARATTI?

Satın Al

Kitabımızı güvenle satın alabilirsiniz! Pazaryerleri sayesinde satın alma işlemi, kolay ve güvenli bir şekilde tamamlanır ve kitabınız hızlı bir şekilde kapınıza teslim edilir.

Evren – Evrim – İnsan

Evrimleşme yarışını niye karıncalar veya yunuslar değil insanların atası ilk Homo Sapiens çift kazandı?

Evrimleşme sürecinden geçen 5 milyarın üzerinde canlı türünden sadece insanın bilinç sahibi olması sizce de
olağanüstü tuhaf değil mi?

Sanılanın aksine; evrenin nereden ortaya çıktığı, cansız evrenden canlı yaşamın nasıl başladığı
ve canlı yaşamın içinden nasıl sadece insanının bilinç sahibi olabildiğini açıklayan bilimsel teoriler yoktur. Bu çalışma
ile inancı bilim gibi göstermeden, uygarlığı şekillendiren büyük bilimsel teoriler kullanılarak, Allah’ın Evren – Evrim
ve İnsana dair ilahi Kurgusu Kuran teolojisine dayalı olarak çözümlenmektedir. Allah’ın evreni (eş anlamlı olarak
kaderi) belirlemediği halde biliyor olması Einstein’ın görelilik kuramı ile açıklanmıştır. Kuran’da ki evrim süreci ve bu
sürecin yarış formatında kurgulanması Darwin’in evrim teorisi ile birlikte izah edilmiştir. Özgür iradenin varlığı ve Allah’ın hükümlerinin evrene geçişi ve insanlara nasıl uygulattığı Kuantum teorisinin farklı özellikleri dayanarak gösterilmiş ve son
olarak Singularite olgusuna dayanarak evren ve eş anlamlı olarak kaderin nasıl düzenlenebildiği açıklanmıştır.

ALLAH HAYATI NİYE YARATTI?

Okuyucu Yorumları

Okuyucularımızın eserimiz ile ilgili düşünceleri bizim için değerlidir. İşte kitaplarımızı okuyan bazı okuyucularımızın deneyimleri:

Kader ve Kötülükler

Kader değişmiyor ise dua etmek neyi değiştirir? Özgür iradesi olmayan insan kötülüklerden nasıl sorumlu tutulabilir?
İstisnasız tüm dinlerin yaratılış gerekçesi ve yaşamın amacı hakkında yeterli cevap verememesinin altında kader ve kötülük problemleri yatar. Kader ile özgür iradenin çelişmesi ve kötülüğün varlığı birbirleriyle bağlantılı ve dini açıdan çözümsüz kalmış problemlerdir.

Zaman ve Tekillik

Allah tek bir ol emri içinde verdiği hükümler ile evrenden aldığı verimi nasıl arttırmıştır?
Din felsefesinde Allah’ın “Zaman Dışı Olması B-Teorisi” (Divine Timelessness) ve bu teorinin zıttı ise “İlahi Zamansallık A-Teorisi” (Divine Temporality) olarak bilinir. B-Teorisi kaderin (yani atomlarına kadar tüm evrenin) tamamen önceden belirlenmiş olmasını A-Teorisi ise her şeyin özgür irade (ve doğa kanunlarına) bağlı olarak tamamen serbest geliştiği tezine dayanır. Her iki teoride Kuran’a uygun değildir.

Kitabın İçeriği Hakkında Bilgi Almak İstiyorsanız Lütfen Tıklayın!

Blog yazılarımızdan bilgi almak isterseniz mail adresinizi girin.

ALLAH HAYATI NİYE YARATTI?

Satın Al

Kitabımızı güvenle satın alabilirsiniz! Pazaryerleri sayesinde satın alma işlemi, kolay ve güvenli bir şekilde tamamlanır ve kitabınız hızlı bir şekilde kapınıza teslim edilir.

İletişim

Email: info@allahhayatinedenyaratti.com