Kader ve Kötülükler

Bir kişinin sonsuzluk yanında kayda değer bir süre olmayan kendi hayatı ile gerçekleştirdi iş nedir? Sonlu bir hayat ile gerçekleştirilen işler buluş yapma, medeniyet inşa etmek hatta ibadet etmek gibi zaman ve evren ile sınırlı işler olamaz. Çıplak olarak dünyaya gelip çıplak olarak ölündüğüne göre insan ahiret âleminde kıymeti olan bazı şeyleri dünyada yapıyor olmalıdır. İnsanların bizzat Allah’ın kader ile önceden belirlediği işleri yapması gerçek bir seçim de özgürlük de değildir. Allah’ın her türlü konuda hükümler verebilmesi için önceden belirlemediği halde gerçekleşen olaylar bulunmalıdır. 2A sf. 115
Allah’ın evreni yaratmadan önce kaderi en ince ayrıntısına kadar kesinleştirdiğine inanmak özgür irade çelişkisini ve kötülük problemini çözmez. Aksine inanç bağlamında çok daha önemli 4 temel soruna yol açar. Kaderin önceden belirlenmiş olması kendi belirlediği olaylarda hükmetmesi gereksiz olacağı için Allah’ın hükmetmesini zedeler, özgür iradesi olmayan insana ceza vermek adil olmadığı için adaletini giderir, insanlar kötü işlerini önceden O’nun dilemesini gerektirdiği için kötülükleri ona isnat eder ve insanların kötü işlerini her hâlükârda yaratmak zorunda kalacağı için iradesi ile de çelişir.
Evrimleşme yarışını kazandığı için Homo Sapienslerin atası Hz. Âdem’e ruh üflenmiştir. Bedene giren ruh ile birlikte beliren nefs sayesinde bilinç kazanan ilk insan olan Hz. Âdem ve soyuna yine nefs üzerinden kötülük yapabilme yetisi ilham edilmiş ve sonuç olarak insanın iradesi kötülük yetisi sayesinde özgürleşmiştir.
Kaderin değişmez olması evrenin kıyamete ve her bir atomuna kadar önceden belirlenmiş olmasını gerektirir. Kuran’da Allah’ın hem insanlara seçme özgürlüğü verdiği hem de yapacakları seçimlerin bilindiği söylenmektedir. Allah’ın İlahi Kurgusu kader vardır veya yoktur düşüncesinin daha ötesindedir. Kuran’da anlatılan kader; Allah’ın yaratıp var ettiği şeylerin yanında kendi hükümlerinin ve doğa ile insan elinde var olan şeylerin aynı evrenin bir parçası olmaları üzerinedir. (2C. Sf. 156)

Kitabın İçeriği Hakkında Bilgi Almak İstiyorsanız Lütfen Tıklayın!

Blog yazılarımızdan bilgi almak isterseniz mail adresinizi girin.

ALLAH HAYATI NİYE YARATTI?

Satın Al

Kitabımızı güvenle satın alabilirsiniz! Pazaryerleri sayesinde satın alma işlemi, kolay ve güvenli bir şekilde tamamlanır ve kitabınız hızlı bir şekilde kapınıza teslim edilir.

İletişim

Email: info@allahhayatinedenyaratti.com