Allah kitabında (1) Kâinat da dâhil olmak üzere dilediğini yarattığını beyan ediyor. Öyleyse yaratmayı dilemediği (tercih etmediği) şeyler de olmalıdır. Bu durumun sonucu ise yaratmadan önce dilemesinin O’nun ilahi zihninde bir tasavvur etme eylemi olduğudur. Yine Allah kendi kitabında (2) Kâinatı yaratması yanında kâinata hükmettiğini defalarca bildirmişdir. (1 + 2) den çıkan sonuç Allah’ın yarattıklarına hükmedebilmesi (yani kâinatı yönetebilmesi) için tasavvur etme eyleminin Allah’ın gelecek hakkında bilgisini kapsamıyor olması gereğidir.

İçkin Zaman

Ol emri “ zamanın akmadığı” bir âlemde verilmek zorundadır ki nedenselliğe bir başlangıç verebilsin. Eğer zamanın içinde olsa yine “nedenin nedeni nedir, nedenin sebebi nedir, nedenin öncesinde ne oldu?” gibi sorularla sonsuz bir döngü içinde kalınırdı. 82B, sf. 138) Diğer taraftan Allah’ın hükümleri ile evreni yönetmesi, evreni her an varlıkta muhafaza etmesi ve insanların fiillerine karşılık vermesi (cezalandırması, duaları kabul etmesi vs.) O’nun zamanın akışına dâhil olmasını gerekli kılar. Eğer A-Teorisi kabul edilirse Allah’ın ilmi ve aşkın varlığı tartışmalı hale gelmekte ve B-Teorisi kabul edilirse, Allah’ın evreni hükümlerle yönetmesi tutarsız (ve imkânsız) duruma düşmektedir. (2C, sf.154)
İçkin Zaman teorisi ile insanların özgür iradeleri ile yaptıkları seçimler ve Allah’ın hükümlerinin birlikte bulunabildiği bir zaman boyutu geliştirilmişti. Bu teori ile aynı zamanda Allah’ın kaderi hükümleri nasıl düzenlediği gösterilmiş ve kâinat ile metafizik âlemler arasındaki bağlantı” bilinç hakkında geliştirilen güncel teoriler ve kuantum teorisinin farklı özelliklerinden faydalanarak izah edilmiştir.
Allah geleceği tek bir hat veya ağ üzerinden değil gelişebilecek tüm olasılıklarla görüp bilir. Geleceğin sonsuz kadar çok olasılık içermesi problem teşkil etmez çünkü ilmi sonsuz olan varlık, sonlu bir evrende olasılıklar ne kadar çok olsa da hepsini de görebilir ve bilebilir. Bu bağlamda İlahi Zamansallık da (A-teorisi) Allah’ın Zaman Dışı Olması (B- teorisi) da Kuran’a uygun değildir. Kuran ayetlerine dayanarak yaptığımız çıkarım, zamanın O’na içkin olmasıdır. (2C, sf.155)

Tekillik

Canlılık doğum ile gelir ve ölüm ile gider. Canlılığa tüm canlılar sadece geçici bir süre için sahip olabildikleri için canlılığın veren ölümü de vermiş olmalıdır. İnsanların çok hızlı şekilde devamlı yeni nesiller ile yenilenmesi ilahi bir kurgunun parçasıdır. Hayat insan için imtihan Allah için ise işlevli Hak ve Batılı ayırmak olan bir mekanizmadır.
Ol Emri Tekilliği (Singularitesi) olarak adlandırdığımız olgu bağlamında Allah’ın hayatı ve ölümü niye yarattığı?” sorusunun cevabı ve cevabın evrenden aldığı verim ile bağlantısı üzerinedir. Ol emri tekilliği ile verimin artması kavramı, iyilik ve kötülükle doğrudan bağlantılıdır ve kötülük problemine çözüm getirir.
Birbirleriyle bağlantılı olarak Allah’ın evrenden aldığı verimi maksimum seviyeye getirmesi için kaderi düzenlemesi, düzenleyebilmesi için seçimler yapılabilmesi, seçimler için özgür irade ve özgür irade için onu kullanacak olan insan gereklidir. Özgür irade sahibi insan Allah’ın yaratma hikmetinin gerçekleşmesi için vazgeçilemez şarttır. (1G, sf. 45-46) Ol Emri Tekilliği (Singularitesi) evrenin başladığı an bitmesidir.

Kitabın İçeriği Hakkında Bilgi Almak İstiyorsanız Lütfen Tıklayın!

Blog yazılarımızdan bilgi almak isterseniz mail adresinizi girin.

ALLAH HAYATI NİYE YARATTI?

Satın Al

Kitabımızı güvenle satın alabilirsiniz! Pazaryerleri sayesinde satın alma işlemi, kolay ve güvenli bir şekilde tamamlanır ve kitabınız hızlı bir şekilde kapınıza teslim edilir.

İletişim

Email: info@allahhayatinedenyaratti.com