Makalelerimiz

Hedefli Evrimleşme Teorisi

Evrimleşme yarışını niye karıncalar veya yunuslar değil insanların atası ilk Homo Sapiens çift kazandı. Evrimleşme sürecinden geçen 5 milyarın üzerinde canlı türünden sadece insanın bilinç sahibi olması sizce de olağanüstü tuhaf değil mi?

Bu yazının ekinde sunacağımız makale serisi ile Evrim Teorisinin bilimin yanında dinin de konusu olabileceğini ve teorinin Kuran’a aykırı olmadığını izah edilmektedir. Hz. Âdem’in göklerden indirilmediğini aksine Âdem’in yaşam cevheri olan ilk hücre olduğu Kuran ayetleri üzerinden gösterilmektedir. Yarış formatında geçen evrimleşme süreci ve bu yarışın kuralları yine Kuran ayetleri üzerinden izah edilmiştir.(Allah Hayatı Niye Yarattı? 3.Bl. Sf. 157 – Sf. 231)

Kuran’da insanın yaratılışının Âdem’in cennete yaratılmasından ayrı olarak anlatılması ve insanın yaratılışına dair bu anlatımın dünyanın antik geçmişinden başlatılması, önce çamurun farklı hallerine değinilen bir aşamadan geçerek dünyadan canlanması ve sonraki aşamada fotosentez yapan bitkiler gibi yerden yetiştiği bir süreçten geçmesi esasen yaşamın nasıl başladığının anlatılmasıdır. Buradan çıkan sonuç; Âdem’in sadece insanların değil tüm canlı hayatın kaynağı olduğudur. Âdem cevheri, insan yanında kaplanlarda ve sedir ağaçlarındaki canlılığın da kaynağıdır. (Allah Hayatı Niye Yarattı? 3Bl. Sf.181)

Hedefli Evrimleşme olarak isimlendirdiğimiz bu oluş süreci, Kuran’da kritik birçok detayı verilerek anlatılmıştır. Hedefli Evrimleşme; Allah’ın insan için arşta dilediği fikrin (ideanın) evrende takdir ile yaratmasına bağlı olarak beden (form) kazanarak canlanması ve bu temel formun kendisine verilen (yüklenen) potansiyeli kullanarak ve dünyada çeşitlenerek Allah’ın ilminde insan için tasavvur ettiği fonksiyonaliteye ulaşma çabasıdır. (Allah Hayatı Niye Yarattı? 3.Bl. Sf.203)

Sanılanın aksine; evrenin nereden ortaya çıktığı, cansız evrenden canlı yaşamın nasıl başladığı ve canlı yaşamın içinden nasıl sadece insanının bilinç sahibi olabildiğini açıklayan bilimsel teoriler yoktur. Aşağıda evrim teorisi hakkında (özet olarak) sunduğumuz makale serisi ile inancı bilim gibi göstermeden, uygarlığı şekillendiren büyük bilimsel teoriler kullanılarak, Allah’ın Evren – Evrim ve İnsana dair ilahi Kurgusu Kuran teolojisine dayalı olarak çözümlenmektedir.

DNA’nın Gizli Dili ve Yaratılışın Şifreleri
Evrim Teorisi

DNA’nın Gizli Dili ve Yaratılışın Şifreleri

Hayatın sırları, milyonlarca yıldır bilim insanlarının araştırmaya devam ettiği ve hala tam anlamıyla çözülememiş olan karmaşık bir yapboz gibi duruyor. Bu yapbozun en önemli parçalarından

Bilinç ve Zihin: Felsefi ve Bilimsel Perspektifler
Evrim Teorisi

Bilinç ve Zihin: Felsefi ve Bilimsel Perspektifler

Giriş: Bilinç, insanoğlunun sürekli olarak merak ettiği, üzerine düşündüğü ve araştırdığı bir konsepttir. Bu makale, bilincin ne olduğunu, nasıl çalıştığını ve kökenlerini anlamaya yönelik bilimsel

İnsan Evrimi Geçmişten Günümüze
Evrim Teorisi

İnsan Evrimi: Geçmişten Günümüze

1. Giriş İnsanlık tarihi, milyonlarca yıl süren ve karmaşık evrimsel dönüşümlerle dolu olan bir yolculuktur. Bu yolculuk, atalarımızın ve dolayısıyla bizim, diğer canlı türlerinden ayrılmamızı

Evrenin Sırları Big Bang'den Kara Deliklere
Evrim Teorisi

Evrenin Sırları: Big Bang’den Kara Deliklere

Gökyüzü, tarih boyunca insanlığı büyüleyen, ilham veren ve düşündüren bir güce sahiptir. Bu büyülü kubbe, içerisinde barındırdığı milyarlarca yıldız, galaksi ve gizemli objelerle adeta bir

Evrim Teorisi

Yaşamın Başlangıcı – Canlı ve Cansızların Farkları

Modern insan, kendi varlığının bilincinde olduğu zamandan itibaren canlılığı anlamaya yaşamın sırrını çözmeye çalışmıştır. Bir parçası olduğumuz canlı yaşamın bugün göründüğü hâline belli aşamalardan geçerek

Evrim Teorisi

Quarklara Yüklenmiş Kullanma Talimatı

Bilim dünyasında on yedinci yüzyıla kadar, Aristo’nun nesnelerin atalet hâlinde bulundukları tezinin kabul edildiği üzerinde durmuştuk. Doğal olarak canlılarda böyle bir atalet olmadığı açıktı; ancak

Evrim Teorisi

Cevherdeki İlmin Suyla Canlanması

Canlılara neyin canlılık verdiği konusu, bilimin olduğu gibi felsefe ve dinlerin de ana konusu olmuştur. Pek çok farklı dinde ortak nokta, bir bedeni canlı kılan

Hedefli Evrimleşme

Yaşamın Yarışarak Evrilmesi

Charles Darwin 1859 yılında yayımladığı Türlerin Kökeni Hakkında isimli kitabıyla, canlı türlerin doğal seçilim yoluyla evrimleştiği teorisini ortaya koydu. Bu teori tüm dünyada Evrim Teorisi