Hakkında

H. Barkın Şimşek’in kaleme aldığı Allah Hayatı Niye Yarattı isimli bu kitap, gelenekten gelen dini kabulleri tekrar etmeden, olan her şeyin varlık amacını tespit etmek üzere felsefe ve bilimin ışığında yazılmış, inanç ve iman üzerine rasyonel ve orijinal bir çalışmadır.

İslami mezhepler görünüşte felsefeyi dışlamalarına rağmen kökenleri Yunan felsefesinde olan, İsrailiyat ve Hristiyan
teolojisi tarafından formüle edilen; mucizelerin iman için gerekliliği, yokluktan yaratılış, Tanrı’nın zaman dışı olması, zihin beden ikiliği, ruhların bitkisel-hayvani-nefsani mertebeleri ve kaderin önceden belirlenmiş olması gibi birçok teist doğmayı bizzat kendileri İslam dinine monte etmişlerdir. Daha da önemlisi bu dogmaların bilimsel bulgular ve akıl ile çelişmesidir. 20’nci yy başına kadar imanın akıl değil inanç işi olması genel kabul görmüştür ancak günümüzde dinlerin koşulsuz inanma taleplerinin kendi aleyhlerine dönmüş olduğu da ortadadır.

Dinlerin problemi bilim devamlı ilerlerken yeni bir şeyler söyleyememeleridir. Dini dogmaların bilimsel gözlemler, bulgular ve teoriler ile çelişmesi gözlen önündedir. 20’nci yy. başına kadar imanın akıl değil inanç işi olması kabul görmüştür; ancak günümüzde dinlerin koşulsuz inanma taleplerinin kendi aleyhlerine dönmüş olduğu da ortadadır. İnanç ve aklın uyuşmadığı kabulü ile ne dinler ne de bilim tek başına ayakta duramamaktadır. Allah Hayatı Niye Yarattı isimli bu kitap büyük ve güncel bilimsel teorilerden faydalanarak Kuran teolojisin baştan ele alınması ile oluşturulmuştur.
Yazar, büyük dinlerin sır oldukları iddiası dışında makul bir açıklama getiremedikleri “Kader ve Kötülüğün Varlığı” problemlerini Büyük Patlamadan yaşamın başlangıcına ve sonrasında yarış formatında ilerleyen evrimleşme süreci içerisinde birbirleri ile olan bağlantıları üzerinden inceliyor. Bu iki problemin çözümlenmesine dayanarak oluşturduğu Özgün Kuram ile yaşamın insan özelinde amacının ne olduğu ve Allah’ın hayatı niye yarattığı sorularını cevaplıyor.
H. Barkın Şimşek 1968 İzmir doğumludur. Bornova Anadolu Lisesi, Marmara Üniversitesi İngilizce Ekonomi ve CUNY Kurumsal Finans bölümlerinde okumuştur. Yurtdışında ve içinde ağırlıklı olarak finans ve sanayi alanlarında çalışmıştır, Halen İstanbul’da ikamet etmektedir.

Kitabın İçeriği Hakkında Bilgi Almak İstiyorsanız Lütfen Tıklayın!

Blog yazılarımızdan bilgi almak isterseniz mail adresinizi girin.

ALLAH HAYATI NİYE YARATTI?

Satın Al

Kitabımızı güvenle satın alabilirsiniz! Pazaryerleri sayesinde satın alma işlemi, kolay ve güvenli bir şekilde tamamlanır ve kitabınız hızlı bir şekilde kapınıza teslim edilir.

İletişim

Email: info@allahhayatinedenyaratti.com